Ogłoszenie

Ogłaszamy postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem :

Wymiana drzwi wejściowych do budynku :
-ul. Grunwaldzka 27 A-B , 29 A-B , 31 A-B w Gościnie
Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać Continue reading

czytaj więcej...

Ogłoszenie

postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodne z obowiązującym w KSM regulaminem :
-Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kupieckiej 2-4
-Docieplenie balkonu wraz z remontem części budynku przy
 ul.Walki Młodych 21-22
-wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej Continue reading

czytaj więcej...

Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 24 Ogłasza

postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem :
Wymiana drzwi wejściowych do budynku :
-ul. Grunwaldzka 27 A-B , 29 A-B , 31 A-B w Gościnie

Szczegółowy zakres robót Continue reading

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu przy ul.Koszalińskiej 24 tel:94-35-260-31 ogłasza przetarg ograniczony dla członków KSM na wynajem garaży znajdujących się w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 36/I i 36/IV
powierzchnia użytkowa każdego garażu wynosi 21 m2.
Przetarg odbędzie się w Continue reading

czytaj więcej...