Komisje RN

 

KOMISJA REWIZYJNA

CIECHANOWSKI ZDZISŁAW Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
CZAKAŃSKI GRZEGORZ Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
CHODOR WIESŁAWA Sekretarz  Komisji Rewizyjnej
BRZYCKI STEFAN członek Komisji Rewizyjnej
NIEMIERZYCKA HALINA członek Komisji Rewizyjnej