Komisje RN

 

KOMISJA REWIZYJNA

NIEMIERZYCKA HALINA Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
CZAKAŃSKI GRZEGORZ Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
CHODOR WIESŁAWA Sekretarz  Komisji Rewizyjnej
BRZYCKI STEFAN członek Komisji Rewizyjnej