Komisje RN

 

KOMISJA REWIZYJNA

NIEMIERZYCKA HALINA Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
CHODOR WIESŁAWA członek Komisji Rewizyjnej
CZAKAŃSKI GRZEGORZ członek Komisji Rewizyjnej
ŁEŃSKA IWONKA członek Komisji Rewizyjnej
BRZYCKI STEFAN członek Komisji Rewizyjnej