Komisje RN

 

KOMISJA REWIZYJNA

Ogórek-Wanowska Katarzyna        –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Opiela Elżbieta                                        –  Z-ca Przew. Komisji 

Jabłońska Teresa                                    –  Sekretarz 

Kuśmierek Agnieszka                            –  członek

Klug Jolanta                                             –  członek