Aktualności

 

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że posiadamy lokale użytkowe do wynajęcia:

– lokal użytkowy położony w Kołobrzegu w budynku przy ul. Czarnieckiego 9D/I o pow. użytkowej 187,66 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1 m2 wynosi 8,37 zł netto.

Czynsz najmu będzie obejmował stawkę eksploatacyjną oraz pozostałe opłaty zgodnie z zawartymi przez spółdzielnię umowami o dostawę mediów.

Przed zawarciem umowy należy wpłacić kaucję w wysokości trzymiesięcznych opłat czynszowych.

– lokal użytkowy położony w Kołobrzegu w budynku przy ul. Wąskiej 18/IV o pow. użytkowej 15,29 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1 m2 wynosi 12,75 zł netto.

Czynsz najmu będzie obejmował stawkę eksploatacyjną oraz pozostałe opłaty zgodnie z zawartymi przez spółdzielnię umowami o dostawę mediów.

Przed zawarciem umowy należy wpłacić kaucję w wysokości trzymiesięcznych opłat czynszowych.

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY

Informujemy, że w dniach 26.06.2021 – 03.07.2021 będą prowadzone odczyty wodomierzy w mieszkaniach. Poniżej szczegółowy grafik odczytów.

Istnieje możliwość przekazania odczytów w formie elektroniczne na adres e-mail sekretariat@ksmkolobrzeg.pl

Warunkiem przyjęcia odczytów pocztą elektroniczną jest przesłanie zdjęć wodomierzy z aktualnymi stanami

Harmonogram odczytów

Adres

Data odczytów

Godzina

Al. Jana Pawła II 21,22

01.07.2021

1800-1900

Bema 2 ABCD

30.06.2021

1600-1730

Bema 6 ABCD

30.06.2021

1730-1900

Brzozowa 1,3,5,7,9,11,13

28.06.2021

1600-1830

Budowlana 10

30.06.2021

1700-1830

Budowlana 12

30.06.2021

1800-1930

Budowlana 8

30.06.2021

1600-1730

Chodkiewicza 16A

01.07.2021

1600-1700

Chodkiewicza 16B

01.07.2021

1700-1800

Chodkiewicza 16C i 16D

01.07.2021

1800-1900

Chodkiewicza 24A

28.06.2021

1600-1700

Chodkiewicza 24B

28.06.2021

1700-1800

Chodkiewicza 26A

28.06.2021

1800-1900

Chodkiewicza 26B

29.06.2021

1600-1700

Chodkiewicza 28A

29.06.2021

1700-1800

Chodkiewicza 28B

29.06.2021

1800-1900

Giełdowa 5

26.06.2021

1400-1500

Giełdowa 6

26.06.2021

1600-1700

Giełdowa 7

26.06.2021

1700-1800

Gierczak 12,13,14,15

28.06.2021

1700-1800

Gierczak 16,17,18,19

28.06.2021

1800-1900

Grunwaldzka 27,29,31

30.06.2021

1900-2000

Gryfitów 2, 2a, 2b

02.07.2021

1530-1730

Katedralna 27,29,31,33

29.06.2021

1600-1800

Katedralna 36,38,40,42

29.06.2021

1800-2000

Koniecpolskiego 8a,8b8c,

30.06.2021

1730-1900

Koniecpolskiego 12b,12c,12d

29.06.2021

1730-1900

Koniecpolskiego 14a, 10a,10b

30.06.2021

1600-1730

Koniecpolskiego 14b,14c,14d

29.06.2021

1830-2000

Koniecpolskiego 2a,2b,2,c

28.06.2021

1600-1730

Koniecpolskiego 4a,4b,4c

28.06.2021

1730-1900

Koniecpolskiego 4d,6a,6b

28.06.2021

1830-2000

Koniecpolskiego 6c,6d,12a

29.06.2021

1600-1730

Krzywoustego 19a,b,c,d,e

01.07.2021

1530-1700

Kupiecka 10

29.06.2021

1530-1630

Kupiecka 12

29.06.2021

1630-1730

Kupiecka 14

30.06.2021

1530-1630

Kupiecka 16

30.06.2021

1630-1730

Kupiecka 2-4

25.06.2021

1500-1700

Kupiecka 6

28.06.2021

1530-1630

Kupiecka 8

28.06.2021

1630-1730

Mariacka 10,12,14

30.06.2021

1600-1730

Mariacka 16,18,20

30.06.2021

1700-1830

Mariacka 22,24

30.06.2021

1800-1930

Narutowicza 4,6,8

28.06.2021

1800-2000

Rycerska 16,18

26.06.2021

1100-1115

Rycerska 20,22,24,26,28

26.06.2021

1000-1100

Rycerska 32,34

26.06.2021

1115-1130

Rycerska 36,38

26.06.2021

1130-1200

Rycerska 40,42

26.06.2021

1200-1215

Rycerska 44,46

26.06.2021

1215-1230

Rycerska 48,50

26.06.2021

1230-1245

Rycerska 52,54

26.06.2021

1245-1300

Rycerska 56,58

26.06.2021

1300-1315

U. Lubelskiej 47

01.07.2021

1700-1800

U.Lubelskiej22a/Katedralna2

01.07.2021

1600-1700

Żółkiewskiego 1a,1b,1c,1d

28.06.2021

1600-1700

Żółkiewskiego 5a,5b,5c

28.06.2021

1700-1800

Żółkiewskiego 5d,5e,5f

28.06.2021

1800-1900

Czarnieckiego 1a,1b

29.06.2021

1600-1700

Czarnieckiego 1c,1d

29.06.2021

1700-1800

Czarnieckiego 3a,3b,3c

29.06.2021

1800-1900

Czarnieckiego 5a,5b,5c,5d

01.07.2021

1600-1700

Czarnieckiego 5e,5f,5g,9a

01.07.2021

1700-1800

Czarnieckiego 9b,9c,9d

01.07.2021

1800-1900

Czarnieckiego 7a,7b,

02.07.2021

1600-1700

Czarnieckiego 7c,7d,7e

02.07.2021

1700-1800

Czarnieckiego 7f,7g

02.07.2021

1800-1900

Myśliwska 15

26.06.2021

1100-1200

Myśliwska 17

26.06.2021

1200-1300

Myśliwska 19

26.06.2021

1300-1500

Myśliwska 21

26.06.2021

1500-1600

Złota 11 A

26.06.2021

1600-1700

Złota 11 B

26.06.2021

1700-1800

Złota 11 C

26.06.2021

1800-1900

 

 

 

Zarząd KSM informuje , że od 1 października 2020 r. od wpłat dokonywanych w PKO BP będzie pobierana prowizja bankowa .

Wpłaty czynszowe bez prowizji można dokonywać w kasie spółdzielni w dniach :

poniedziałek – piątek    od 1100 do 1400 godz.

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd KSM zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2020 i 2021 …. czytaj dalej

 

 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PRZYPADKAMI DEWASTACJI KLATEK SCHODOWYCH

(POWYRYWANE LUB POPRZECINANE KABLE) W BUDYNKACH KSM PROSIMY O

ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ NIE WPUSZCZANIE

OSÓB POSTRONNYCH DO BUDYNKU.

 

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE

KONTROLE ORAZ ROBOTY REMONTOWE WYKONYWANE PRZEZ KSM BĘDĄ

POPRZEDZONE OGŁOSZENIEM.

 

Łąka kwietna zakwitła przy KSM ul. Koszalińska 24

 

Gmina Gościno

Uchwałą nr V/50/19 Rady Gminy Kołobrzeg zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Lokatorów posiadających rodziny wielodzietne prosimy o zgłaszanie się do biura KSM przy ul. Koszalińskiej 24 ( sekretariat lub dział czynszy ) w celu udokumentowania przysługującej ulgi w opłatach.

Miasto Kołobrzeg

Od 01 września 2020 roku Uchwałą nr XX/298/20 Rady Miasta Kołobrzeg zmieniono sposób naliczania opłat za wywóz nieczystości, jednocześnie wprowadzając ulgę w opłatach dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, oraz dla mieszkańców których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Lokatorów posiadających Kartę Dużej Rodziny prosimy o zgłaszanie się do biura KSM przy ul. Koszalińskiej 24 ( sekretariat lub dział czynszy ) do 15 sierpnia 2020 roku w celu udokumentowania przysługującej ulgi w opłatach.

Lokatorów korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej prosimy o zgłaszanie się po informacje do MOPS-u w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje , że Walne Zgromadzenie Spółdzielni zostanie zwołane w okresie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemicznego zgodnie a Art.90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje , że w związku z ogłoszeniem na terenie RP stanu  pandemii ( Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku ) odczyty wodomierzy zostają wstrzymane do czasu złagodzenia przepisów w sprawie obowiązującej w kraju pandemii.  O terminie odczytów zostaną Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

 

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem
i wprowadzenie obostrzeń
informujemy, że wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo
jedynie KASA jest CZYNNA
(max. 5 osób na holu)
w godzinach 11:00 – 14:00
 
          tel. 94 35 260 31                                                                         tel. 94 35 251 31
    sekretariat@ksmkolobrzeg.pl                                                baza@ksmkolobrzeg.pl

 

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania Stowarzyszenia „Kupiecka 6/16 Nieruchomość 20” od warunków zabudowy – miejsca parkingowe przed budynkiem Kupiecka 6-16

Decyzja …plik w pdf

 

 

Podział kosztów zmiennych centralnego ogrzewania 

 

podział kosztów zmiennych centralnego ogrzewania plik w pdf 

 

 

 

 

 

przed siedzibą Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Koszalińskiej powstanie pierwsza kwietna łąka w Kołobrzegu

link do strony

 

Więcej : PROJEKT NAUKOWY „ŁĄKI KWIETNE” REALIZOWANY PRZEZ WODY POLSKIE

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi skargami lokatorów, KSM przypomina o przestrzeganiu

„Regulaminu porządku domowego” , a w szczególności zabrania się wyrzucania rękawiczek,

maseczek, chusteczek higienicznych , niedopałków po papierosach na klatkach schodowych

z okien i balkonów budynków oraz do kanalizacji.

 

 

 

 

 

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego pracownicy spółdzielni ( gospodarze domów )

codziennie wykonują następujące prace:

– dezynfekcję klawiatury domofonów,

– dezynfekcję klamek w drzwiach,

– dezynfekcję klawiatury w windach,

– dezynfekcję poręczy w klatkach schodowych.

 

KORONA WIRUS JAK ZAPOBIEGAĆ 

 

 

 

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu wprowadza dwuzmianowy system pracy załóg odbierających odpady komunalne. Podejmowane działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników zakładu i mieszkańców. Wprowadzone zmiany wpłyną na zmiany godzin odbierania odpadów.

Wobec powyższego, odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem w godzinach 6.00-21.00.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 94-35-516-29.

 

100 mln zł dla spółdzielni i wspólnot na panele słoneczne

100 milionów złotych – to koszt programu pilotażowego, dzięki któremu blisko 30 bloków mieszkalnych w Poznaniu może być zaopatrzonych w panele fotowoltaiczne. 27 stycznia w tej sprawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie z funduszem wojewódzkim w Poznaniu.

czytaj dalej ….

Informacja o podstawach prawnych i sposobie rozliczania niezbilansowanej wody przez zarządcę

 

  PLIK PDF  do pobrania 

 

źródło : http://zlkjawor.pl/article/29/informacja-o-podstawach-prawnych-i-sposobie-rozliczania-niezbilansowanej-wody-przez-zarzadce

 

 

Rozliczenie ciepłej wody za rok 2019

W związku z wprowadzeniem dokładniejszego rozliczenia ciepła dostarczanego do mieszkań lokatorów Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali Państwo dwa rozliczenia:

  • za centralne ogrzewanie,
  • za ciepłą wodę.

Większość mieszkań rozliczanych za centralne ogrzewanie wg m2 otrzymała zwrot pieniędzy za ciepło w 2019 r. Po rozliczeniu ciepłej wody wiele nieruchomości będzie dopłacało za jej zużycie. Jednak w wielu przypadkach niedopłata za CW zostanie pokryta z nadpłaty za CO.

Przykład rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla przykładowego mieszkania o powierzchni 55 m2 przedstawia poniższa tabela.

 

  c.o za lokal
(55m2) zwrot
c.w za lokal
dopłata
różnica
w opłatach
Aderes budynku
Budowlana 8-12 198 -154,79 43,21
Chodkiewicza 24-28 69,85 -172,1 -102,25
Czarnieckiego 1-9 304,15 -32,31 271,84
Giełdowa 5-7 161,7 -103,32 58,38
Gierczak 16-19 39,6 -196,02 -156,42
Grochowska 1 a-i 77 -5,49 71,51
Grochowska 2 a-d 237,6 26,82 264,42
Grochowska 7a-c 237,6 45,75 283,35
Jagiellońska 2a-b 90,75 -89,34 1,41
Koniecpolskiego 2-14 61,6 -225,08 -163,48
Krzywoustego 7-17 59,4 -36,9 22,5
Kupiecka 6-16 121,55 -141,69 -20,14
Kupiecka 2-4 187,55 -194,35 -6,79
Myśliwska 15-17 68,75 -175 -106,25
Myśliwska 19-21 9,9 -185,13 -175,23
Piastowska 7 130,35 -23,69 106,66
Pomorska 7b 35,75 -33,5 2,25
U.Lubelskiej 36 202,4 -3,73 198,67
Wąska 2-20 133,65 -119,8 13,85
Złota 11 a-c 182,6 -80,64 101,96
Zwycięzców 6 50,05 -43,66 6,39
Zwycięzców 9a-b 59,4 -27,56 31,84
Zygmuntowska 15 101,75 -137,56 -35,81
Zygmuntowska 16 70,4 -8,07 62,33
Zygmuntowska 17 40,7 18,37 59,07
Zygmuntowska 29 -14,85 -70,91 -85,76
Zygmuntowska 40 -14,3 -120,97 -135,27
Żółkiewskiego 5 A-F 23,1 -27,52 -4,42
Rycerska 16-58 431,75 -422,15 9,60

 

UWAGA 

Od dłuższego czasu na sieci kanalizacyjnej odnotowujemy awarie z powodu niedrożności przewodów, powodujące wylewanie ścieków z kanalizacji i wzrost kosztów eksploatacyjnych za które płacą wszyscy mieszkańcy. Od mieszkańców otrzymujemy zgłoszenia o zatkaniu instalacji wewnętrznej w budynku czy przyłącza kanalizacyjnego. Przyczyną tych zdarzeń są często nawilżające chusteczki do higieny czy dla niemowląt. Ww. chusteczki są kwalifikowane jako odpady i nie mogą być wrzucane do kanalizacji sanitarnej, o czym ich wytwórca informuje poprzez umieszczanie odpowiednich symboli na opakowaniu. W związku z tym prosimy, aby szczególną uwagę zwrócić na nie wprowadzanie do kanalizacji jakichkolwiek odpadów, w tym chusteczek nawilżających.

 

 

Jak gospodarujemy ciepłem?

Czy warto było rezygnować z podzielników kosztów ciepła?
Czy lepiej wyjdziemy na rozliczeniu ciepła wg powierzchni mieszkania?Takie pytania często zadawali sobie mieszkańcy tych budynków, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu rozliczania za ciepło i zdecydowali się na rozliczenie od powierzchni.  Mamy już odpowiedź na Państwa pytania. Na 34 budynki rozliczane wg powierzchni mieszkańcy tylko czterech dopłacą do rozliczenia ciepła za okres od stycznia do sierpnia. Ciekawostką jest, że zaliczka zapłacona przez mieszkańców ul. Zwycięzców 10 dokładnie w 100% pokryła koszty ciepła. Jaki jest wniosek z powyższego? Warto oszczędnie gospodarować ciepłem, nawet jeśli nie mamy zamontowanych podzielników. Wciąż mamy wpływ na nasze czynsze.
Szczegóły rozliczenia w poniższej tabeli.

 

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres  01.01.2019-31.08.2019 w lokalach rozliczanych wg m2 p.u

Adres budynku nadpłata / niedopłata   za mp.u.
Budowlana 8-12 3,60
Chodkiewicza 24-28 1,27
Czarnieckiego 1-9 5,53
Giełdowa 5-7 2,94
Gierczak 16-19 0,72
Grochowska 1a-i 1,40
Grochowska 2a-d 4,32
Grochowska 7a-c 4,32
Jagiellońska 2a-b 1,65
Koniecpolskiego 2-14 1,12
Krzywoustego 7-17 1,08
Kupiecka 2-4 3,41
Kupiecka 6-16 2,21
Myśliwska 15-17 1,25
Myśliwska 19-21 0,18
Piastowska 7 2,37
Katedralna 2 / U. Lubelskiej 22a -0,26
Pomorska 7b 0,65
U. Lubelskiej 36 3,68
Wąska 2-20 2,43
Złota 11 a-c 3,32
Zwycięzców 10 0,00
Zwycięzców 6 0,91
Zwycięzców 9a-b 1,08
Zygmuntowska 15 1,85
Zygmuntowska 16 1,28
Zygmuntowska 17 0,74
Zygmuntowska 29 -0,27
Zygmuntowska 40 -0,26
Żółkiewskiego 5 0,42
Rycerska 7,85

 

Jak zaoszczędzić 50 tysięcy złotych?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu dla mieszkańców Kołobrzegu stosował od początku 2018 r. w rozliczeniach z Kołobrzeską Spółdzielnią mieszkaniową taryfę biznesową. Taryfa taka powinna mieć zastosowanie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, że KSM nie używa gazu dostarczanego przez PGNiG do działalności gospodarczej, a jedynie dostarcza gaz dla swoich mieszkańców, wystąpiliśmy o zmianę umowy dostawy gazu na warunki dla odbiorców indywidualnych.

Korekta za rok 2018 i 2019 wyniosła 50 tysięcy złotych. O tyle zmniejszy się więc obciążenie dla mieszkańców KSM, którzy za gaz płacą w czynszu. Nie dotyczy to mieszkańców posiadających liczniki gazu i rozliczających się za gaz indywidualnie.

 

29.10.2019 r. Zarząd KSM spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupiecka 6-16 , Nieruchomość 20

Członkowie przedstawili Cele działania stowarzyszenia:

 

miejsca wypoczynku dla osób starszych

równe prawa dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

bezpłatne tablice ogłoszeń

parking nie przed blokiem kupiecka 6-16

klomb i teren rekreacyjny przed blokiem

 

! UWAGA !

W związku z napełnianiem zładu instalacji centralnego ogrzewania prosimy o ustawienie zaworów grzejnikowych w pozycji otwartej tzn. IIII celem uniknięcia zapowietrzeń grzejników.
Zawory powinny pozostać otwarte do rozpoczęcia sezonu grzewczego.
 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu poszukuje do pracy :

  • konserwatora zieleni ( obsługa sprzętu koszącego – kosiarki, wykaszarki, mile widziane prawo jazdy kat. B i T )
  • gospodarzy domów
  • hydraulika
    Informacje pod nr tel. 94 352 51 31

ANKIETA

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej budowy mieszkań w systemie Spółdzielczego Budownictwa Lokatorskiego

Ankieta plik do pobrania

INFORMACJA

 

Informujemy ,że dla Państwa bezpieczeństwa oraz wygody zostały utworzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego lokalu.

W Sierpniu do skrzynek pocztowych dostarczono nowe książeczki czynszowe.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto od 1.09.2019 r. ( poprzednie konto jest aktywne jeszcze do końca roku).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację o rezygnacji z książeczek czynszowych oraz jednocześnie informujemy o możliwościach dostarczania zawiadomień i rozliczeń drogą e- mailową (zamiast formy papierowej) .

Powyższą deklarację mogą Państwo przekazać pisemnie lub drogą internetową na adres:

sekretariat@ksmkolobrzeg.pl

Usunięcie azbestu

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa po dziesięciu latach prac kończy usuwanie azbestowych płyt pokryć dachowych i elewacyjnych budynków, którymi zarządza. W 2009 r. było go 30.800 m2 , a na koniec 2019 r. pozostanie 593,65 m2.

Przez 10 lat udało nam się usunąć prawie cały azbest z naszych zasobów – 30.206,35 m2

Przy okazji usuwania szkodliwego azbestu udało się dokonać termomodernizacji największych naszych budynków – wieżowce przy ul. Kupieckiej, Budowlanej, Wąskiej, Złotej i Giełdowej.

 

60 lat minęło…

W kwietniu 1959 roku zarejestrowano Spółdzielnię Mieszkaniową „Dobrobyt” w Kołobrzegu. Od tego czasu trwa historia naszej spółdzielni.Z okazji sześćdziesiątej rocznicy odbyło się spotkanie z pracownikami, na którym uhonorowano tych z najdłuższym stażem pracy w KSM:

  • Jolanta Michalska – 45 lat pracy,
  • Irena Świetlicka – 45 lat pracy,
  • Wojciech Piwowarski – 42 lata pracy,
  • Adam Daśko – 40 lat pracy.

Tematem spotkania oprócz historii były także wyzwania czekające spółdzielnię w bliższej i dalszej perspektywie czasowej – dokończenie termomodernizacji, remonty instalacji, wzrastające koszty mediów (prąd, ciepło, śmieci itp.), których spółdzielnia od lat nie przerzuca na lokatorów.Życzenia kolejnych udanych rocznic Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składali m.in. prezydent Anna Mieczkowska i prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Andrzej Olichwiruk.

60 lat KSM Kołobrzeg plik pdf
 
 
 

Bezpieczne płatności kartą

Nie ma już potrzeby wypłacania pieniędzy z bankomatu i przynoszenia do kasy. Nie ma problemu z odliczaniem kwoty, drobnymi z wydanej reszty. Dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła możliwość wpłat w kasie przy pomocy kart płatniczych i telefonów komórkowych.

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Urząd Miasta Kołobrzegu zlecił III turę zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w mieście Kołobrzeg.

 

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 10 .

Oto wykaz terminów w spółdzielczych nieruchomościach:

 

BRZOZOWA, BUDOWLANA, GIEŁDOWA, GIERCZAK, KATEDRALNA OD nr 27, MARIACKA, NARUTOWICZA, WĄSKA

18.09.2019

06.11.2019

 

JAGIELLOŃSKA, PIASTOWSKA, POMORSKA, WARYŃSKIEGO, ZWYCIĘZCÓW, ŹRÓDLANA

20.09.2019

08.11.2019

 

KATEDRALNA 2, KUPIECKA, MYŚLIWSKA, U. LUBELSKIEJ, aleja św. JANA PAWŁA II, ZŁOTA

24.09.2019

13.11.2019

 

BEMA, CHODKIEWICZA, CZARNIECKIEGO, KONIECPOLSKIEGO, ŻÓŁKIEWSKIEGO

02.10.2019

20.11.2019

 

ZYGMUNTOWSKA

14.10.2019

02.12.2019

 

GRYFITÓW, KRZYWOUSTEGO

18.10.2019

06.12.2019