Kim jesteśmy?

KSM prowadzi gospodarkę mieszkaniową, 
rozwiązuje bieżące problemy od 1958r.
 
Zapoznaj się z naszą historią

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybierz interesującą Cię sekcję

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje , że w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędą się zebrania nieruchomości :
 
8 , 10 , 14 , 29  , 30   , 15  ….
 
 
Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje , że w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędą się zebrania nieruchomości :
 
1  ,  2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 22 , 31      ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PRZYPADKAMI DEWASTACJI KLATEK

SCHODOWYCH  (POWYRYWANE LUB POPRZECINANE KABLE)

W BUDYNKACH KSM PROSIMY O

ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ NIE WPUSZCZANIE

OSÓB POSTRONNYCH DO BUDYNKU.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE

KONTROLE ORAZ ROBOTY REMONTOWE WYKONYWANE 

PRZEZ KSM BĘDĄ POPRZEDZONE OGŁOSZENIEM.

opłaty czynszowe prosimy uiszczać na

indywidualne numery rachunków

bankowych obowiązujących od sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy , że istnieje

możliwość dostarczania zawiadomień

i rozliczeń drogą e-mailową

( zamiast formy papierowej ).

 

           
 
 
 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że z dniem 01.07.2021 r. decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20.05.2021 r. Nr OWR.4210.35.2020.8069.IX.MK

zostały zatwierdzone nowe stawki dla dostawcy ciepła .

W załączniku decyzja prezesa URE .

plik załącznika

 

 


 

INFORMACJA 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że z dniem 07.05.2021 r. decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20.04.2021 r. Nr OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK

zostały zatwierdzone nowe stawki dla dostawcy ciepła .

W załączniku decyzja prezesa URE .

                                 plik załącznika

 

 

 

.

.


.

Działania podjęte w celu zmniejszenia kosztów ciepłej wody

 

.