Kim jesteśmy?

KSM prowadzi gospodarkę mieszkaniową, 
rozwiązuje bieżące problemy od 1958r.
 
Zapoznaj się z naszą historią

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybierz interesującą Cię sekcję

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


INFORMACJA 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że z dniem 01.07.2021 r. decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20.05.2021 r. Nr OWR.4210.35.2020.8069.IX.MK

zostały zatwierdzone nowe stawki dla dostawcy ciepła .

W załączniku decyzja prezesa URE .

plik załącznika

 

 


 

INFORMACJA 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że z dniem 07.05.2021 r. decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20.04.2021 r. Nr OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK

zostały zatwierdzone nowe stawki dla dostawcy ciepła .

W załączniku decyzja prezesa URE .

                                 plik załącznika

.

 


 

 

opłaty czynszowe prosimy uiszczać na indywidualne numery

rachunków bankowych obowiązujących od sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy , że istnieje możliwość dostarczania

zawiadomień i rozliczeń drogą e-mailową ( zamiast formy papierowej ).

 


 

.

.

.

Działania podjęte w celu zmniejszenia kosztów ciepłej wody

 

 

.

.


.

UWAGA

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PRZYPADKAMI DEWASTACJI KLATEK SCHODOWYCH

(POWYRYWANE LUB POPRZECINANE KABLE) W BUDYNKACH KSM PROSIMY O

ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ NIE WPUSZCZANIE

OSÓB POSTRONNYCH DO BUDYNKU.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE

KONTROLE ORAZ ROBOTY REMONTOWE WYKONYWANE PRZEZ KSM BĘDĄ

POPRZEDZONE OGŁOSZENIEM.