Kim jesteśmy?

KSM prowadzi gospodarkę mieszkaniową, 
rozwiązuje bieżące problemy od 1958r.
 
Zapoznaj się z naszą historią

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybierz interesującą Cię sekcję

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA 
dotycząca zmiany sposobu naliczeń za windy
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PRZYPADKAMI DEWASTACJI KLATEK SCHODOWYCH  (POWYRYWANE LUB POPRZECINANE KABLE) W BUDYNKACH KSM PROSIMY O

ZAMYKANIE DRZWIWEJŚCIOWYCH ORAZ NIE WPUSZCZANIE

OSÓB POSTRONNYCH DO BUDYNKU.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE

KONTROLE ORAZ ROBOTY REMONTOWE WYKONYWANE 

PRZEZ KSM BĘDĄ POPRZEDZONE OGŁOSZENIEM.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

opłaty czynszowe prosimy uiszczać na  indywidualne numery rachunków

bankowych obowiązujących od sierpnia 2019 r. Jednocześnie informujemy , że istnieje możliwość dostarczania zawiadomień i rozliczeń drogą e-mailową

( zamiast formy papierowej ).