IODO

Inspektorem danych osobowych w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Koszalińska 24 , 78-100 Kołobrzeg jest Bartłomiej Parus 

adres e-mail :  iodo@ksmkolobrzeg.pl