Segregacja śmieci

 

Aplikacja EcoHarmonogram 

Aplikacja EcoHarmonogram jest nieocenionym pomocnikiem przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu.
Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu.
Eko-edykacja jest mocno akcentowana przez szereg funkcjonalności takich jak szczegółowe opisy co wrzucać a czego nie do poszczególnych pojemników/worków, szczegółowy opis gminnego PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwarce odpadów mieszkaniec ma pod ręką odpowiedzi gdzie powinien wyrzucić konkretny odpad.

Link do strony i aplikacj

 

 

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy!

Ministerstwo Środowiska chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, na terenie całego kraju, wprowadziło Jednolity System Segregacji Odpadów. Od tej pory odpady będą dzielone na pięć frakcji. Do pojemnika niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, do czarnego natomiast odpady zmieszane. System nie jest nowy, a został poszerzony, co jest konieczne ze względów ekologicznych i prawnych. Kołobrzeg skorzystał z możliwości okresu przejściowego, dlatego u nas rozszerzony system wchodzi z dniem 1 kwietnia 2018 r. Dzięki samorządom oraz wysiłkowi mieszkańców przy segregowaniu odpadów Polska, jak też sam Kołobrzeg, zamierza skokowo zwiększyć ilość odzyskiwanych do recyklingu surowców, by móc osiągnąć wysokie poziomy odzysku surowców, tym samym nie płacić wysokich kar, które negatywnie przełożyłyby się na miesięczną opłatę ponoszą przez mieszkańców. Ponadto, poszerzenie systemu pozwoli wspólnie wypracować
pozytywny efekt dla środowiska.

PAMIĘTAJMY!

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielajmy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Segregowanie odpadów przynosi też korzyści finansowe – segregując, zapłacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, opłata za odbiór śmieci będzie wyższa.

Dokumenty informacyjne do pobrania w pdf

Nowe zasady segregacji odpadów
Zielony Kołobrzeg ulotka
Zielony Kołobrzeg katalog

Urząd Miejski w Gościnie zawiadamia odnośnie segregacji śmieci i niedochowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych plik pdf do pobrania