Działania podjęte w celu zmniejszenia kosztów ciepłej wody 

 

 

 

Współczynnik efektywności podgrzania ciepłej wody użytkowej za lata 2019-2023

 

 

 

 

I etap , II półrocze 2018 r. montaż liczników ciepła – celem  określenie rzeczywistych kosztów ciepłej wody użytkowej (CW)

Był jeden  licznik główny poboru ciepła do celów CO i CW

 

A są osobne  liczniki energii CO i CW

 

 

 

 

II etap 2019 r.  montaż zaworów podpionowych celem regulacji temperatury ciepłej wody we wszystkich pionach w budynkach 

 

 

 

III etap , I półrocze 2020 r. regulacja przepływu ciepłej wody w cyrkulacji , która odpowiada za ciągłą gotowość

dostarczenia ciepłej wody do mieszkania . 

 

 

 

 

IV etap 2020 r. dostosowanie wielkości zasobników ciepłej wody w węzłach ,

duży zasobnik przed wymianą i mały po wymianie

 

 

Powyższe działania spowodowały w okresie półrocznym spadek wskaźnika efektywności ciepłej wody użytkowej

wg poniższego wykresu,  który ma wpływ na koszt ciepłej wody .

Optymalna wartość wskaźnika efektywności wynosi 0,3 GJ

Wykres efektywność c.w  – plik w pdf do pobrania