e-kartoteka

Dla naszych mieszkańców wprowadziliśmy przegląd opłat w KSM przez internet .

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z portalu internetowego e-kartoteka.pl, dzięki któremu mogą Państwo sprawdzić stan swojego konta czynszowego. W celu uzyskania loginu i hasła do w/w portalu należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do działu: Czynsze przy ulicy Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu (od poniedziałku do czwartku 10:00-14:00)

 

Dokumenty , których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych

osobowych lub  tajemnicy handlowej nie są publikowane

 

 

logowanie do portalu e-kartoteka

 

 

W dobie nowoczesnych technologii mobilnych włączyliśmy możliwość uruchomienia aplikacji e-kartoteka na urządzeniu mobilnym . 

instrukcja instalacji e-kartoteka na urządzeniu mobilnym

 

 

 

Ogłoszenie
Zarząd Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , że wszystkie
uzgodnienia kont czynszowych lokali można sprawdzić :

-osobiście w siedzibie KSM ul. Koszalińska 24 za okazaniem dowodu tożsamości

-telefonicznie podając pełny numer indeksu lokalu , który znajduje się na
zawiadomieniach czynszowych oraz książeczce opłat

-na stronie internetowej www.ksmkolobrzeg.pl po uprzednim zalogowaniu się

Niedostosowanie się do w/w zasad spowoduje nie udzielenie informacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz. U.2016 poz.922 )