Konto bankowe

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy :

PKO BP SA o/Kołobrzeg
55 1020 2821 0000 1402 0001 4167

 

opłaty czynszowe prosimy uiszczać na indywidualne numery

rachunków bankowych obowiązujących od sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy , że istnieje możliwość dostarczania

zawiadomień i rozliczeń drogą e-mailową ( zamiast formy papierowej ).