RODO

Inspektorem danych osobowych w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Bartłomiej Parus 

adres e-mail : iodo@ksmkolobrzeg.pl