Informacje

 

 

   

 

 

 
 
 
 

Rozliczenie ciepłej wody za rok 2019

W związku z wprowadzeniem dokładniejszego rozliczenia ciepła dostarczanego do mieszkań lokatorów Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali Państwo dwa rozliczenia:

  • za centralne ogrzewanie,
  • za ciepłą wodę.

Większość mieszkań rozliczanych za centralne ogrzewanie wg m2 otrzymała zwrot pieniędzy za ciepło w 2019 r. Po rozliczeniu ciepłej wody wiele nieruchomości będzie dopłacało za jej zużycie. Jednak w wielu przypadkach niedopłata za CW zostanie pokryta z nadpłaty za CO.

Przykład rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla przykładowego mieszkania o powierzchni 55 m2 przedstawia poniższa tabela.

 

  c.o za lokal
(55m2) zwrot
c.w za lokal
dopłata
różnica
w opłatach
Aderes budynku
Budowlana 8-12 198 -154,79 43,21
Chodkiewicza 24-28 69,85 -172,1 -102,25
Czarnieckiego 1-9 304,15 -32,31 271,84
Giełdowa 5-7 161,7 -103,32 58,38
Gierczak 16-19 39,6 -196,02 -156,42
Grochowska 1 a-i 77 -5,49 71,51
Grochowska 2 a-d 237,6 26,82 264,42
Grochowska 7a-c 237,6 45,75 283,35
Jagiellońska 2a-b 90,75 -89,34 1,41
Koniecpolskiego 2-14 61,6 -225,08 -163,48
Krzywoustego 7-17 59,4 -36,9 22,5
Kupiecka 6-16 121,55 -141,69 -20,14
Kupiecka 2-4 187,55 -194,35 -6,79
Myśliwska 15-17 68,75 -175 -106,25
Myśliwska 19-21 9,9 -185,13 -175,23
Piastowska 7 130,35 -23,69 106,66
Pomorska 7b 35,75 -33,5 2,25
U.Lubelskiej 36 202,4 -3,73 198,67
Wąska 2-20 133,65 -119,8 13,85
Złota 11 a-c 182,6 -80,64 101,96
Zwycięzców 6 50,05 -43,66 6,39
Zwycięzców 9a-b 59,4 -27,56 31,84
Zygmuntowska 15 101,75 -137,56 -35,81
Zygmuntowska 16 70,4 -8,07 62,33
Zygmuntowska 17 40,7 18,37 59,07
Zygmuntowska 29 -14,85 -70,91 -85,76
Zygmuntowska 40 -14,3 -120,97 -135,27
Żółkiewskiego 5 A-F 23,1 -27,52 -4,42
Rycerska 16-58 431,75 -422,15 9,60

 

Jak gospodarujemy ciepłem?

Czy warto było rezygnować z podzielników kosztów ciepła?
Czy lepiej wyjdziemy na rozliczeniu ciepła wg powierzchni mieszkania?Takie pytania często zadawali sobie mieszkańcy tych budynków, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu rozliczania za ciepło i zdecydowali się na rozliczenie od powierzchni.  Mamy już odpowiedź na Państwa pytania. Na 34 budynki rozliczane wg powierzchni mieszkańcy tylko czterech dopłacą do rozliczenia ciepła za okres od stycznia do sierpnia. Ciekawostką jest, że zaliczka zapłacona przez mieszkańców ul. Zwycięzców 10 dokładnie w 100% pokryła koszty ciepła. Jaki jest wniosek z powyższego? Warto oszczędnie gospodarować ciepłem, nawet jeśli nie mamy zamontowanych podzielników. Wciąż mamy wpływ na nasze czynsze.
Szczegóły rozliczenia w poniższej tabeli.

 

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres  01.01.2019-31.08.2019 w lokalach rozliczanych wg m2 p.u

Adres budynku nadpłata / niedopłata   za mp.u.
Budowlana 8-12 3,60
Chodkiewicza 24-28 1,27
Czarnieckiego 1-9 5,53
Giełdowa 5-7 2,94
Gierczak 16-19 0,72
Grochowska 1a-i 1,40
Grochowska 2a-d 4,32
Grochowska 7a-c 4,32
Jagiellońska 2a-b 1,65
Koniecpolskiego 2-14 1,12
Krzywoustego 7-17 1,08
Kupiecka 2-4 3,41
Kupiecka 6-16 2,21
Myśliwska 15-17 1,25
Myśliwska 19-21 0,18
Piastowska 7 2,37
Katedralna 2 / U. Lubelskiej 22a -0,26
Pomorska 7b 0,65
U. Lubelskiej 36 3,68
Wąska 2-20 2,43
Złota 11 a-c 3,32
Zwycięzców 10 0,00
Zwycięzców 6 0,91
Zwycięzców 9a-b 1,08
Zygmuntowska 15 1,85
Zygmuntowska 16 1,28
Zygmuntowska 17 0,74
Zygmuntowska 29 -0,27
Zygmuntowska 40 -0,26
Żółkiewskiego 5 0,42
Rycerska 7,85
 

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 20.12.2019 roku

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu zawiadamia o wynikach głosowania podjętych i nie podjętych uchwał przez właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1,2,3 w Kołobrzegu, zlokalizowanej na działce nr 154/4, ob. 13.

Uchwały podjęte:

*Uchwała nr 4/2019 z dnia 18.09.2019 roku

Wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 nr działki 154/4, ob.13 poprzez dzierżawę części elewacji budynków pod szyldy/reklamy oraz udzielić Zarządowi Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawierania umów dzierżawy w/w zakresie”.

Za przyjęciem Uchwały głosowało – 77 właścicieli lokali: 0,748293 udziałów.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało – 19 właścicieli lokali: 0,045449 udziałów.

 

*Uchwała nr 5/2019 z dnia 18.09.2019 roku

Wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 nr działki 154/4, ob.13 poprzez dzierżawę części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam oraz udzielić Zarządowi Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawierania umów dzierżawy w/w zakresie”.

Za przyjęciem Uchwały głosowało – 79 właścicieli lokali: 0,753997 udziałów.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało – 16 właścicieli lokali: 0,036913 udziałów.

 

*Uchwała nr 6/2019 z dnia 18.09.2019 roku

Wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 nr działki 154/4, ob.13 poprzez dzierżawę tego terenu pod reklamy wolnostojące oraz udzielić Zarządowi Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawierania umów dzierżawy w/w zakresie”.

Za przyjęciem Uchwały głosowało – 69 właścicieli lokali: 0,729852 udziałów.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało – 25 właścicieli lokali: 0,057435 udziałów.

 

 

Uchwały nie podjęte:

*Uchwała nr 1/2019 z dnia 18.09.2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu i dobudowę balkonów do budynków

w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 na działce nr 154/4, ob.13.

Uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskano wymaganej większości głosów.

 

*Uchwała nr 2/2019 z dnia 18.09.2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu i docieplenie budynków

w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 na działce nr 154/4, ob.13.

Uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskano wymaganej większości głosów.

 

*Uchwała nr 3/2019 z dnia 18.09.2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu i montaż wind w budynkach

w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 na działce nr 154/4, ob.13.

Uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskano wymaganej większości głosów.

 

Zawiadomienie umieszczono w gablotach informacyjnych w budynkach przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje:

 

Godziny otwarcia punktów PSZOK dla miasta Kołobrzeg

na terenie RIPOK w Korzyścienku

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00

  w soboty od 10.00 do 16.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

na terenie bazy MZZDiOŚ przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

 

Godziny otwarcia punktu dla gminy Kołobrzeg

na terenie RIPOK w Korzyścienku

  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Bezpieczne płatności kartą

Nie ma już potrzeby wypłacania pieniędzy z bankomatu i przynoszenia do kasy. Nie ma problemu z odliczaniem kwoty, drobnymi z wydanej reszty. Dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła możliwość wpłat w kasie przy pomocy kart płatniczych i telefonów komórkowych.                                     

 

Parkingów nie będzie?

 

Jednym z najważniejszych wniosków zebrania mieszkańców nieruchomości przy ul. Kupieckiej, Myśliwskiej i Złotej 11 z początku kwietnia 2018 r. była budowa parkingów. Nie ma się czemu dziwić – 565 mieszkań to kilkaset pojazdów, jeżeli dołączymy do tego ok. 350 mieszkań ul. Złotej 1-10, to widzimy skalę tego problemu.

Zarząd KSM zobowiązał się do przygotowania koncepcji parkingów i ich finansowania, po to by wszyscy mieszkańcy nie musieli płacić za miejsca parkingowe dla posiadaczy samochodów. Deklarację poniesienia kosztów budowy miejsca parkingowego złożyło ok. 100 mieszkańców. W grudniu 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie właścicieli mieszkań, na którym projektanci przedstawiali propozycję budowy parkingów. Na zebraniu uwzględniono kilka poprawek do przedstawionych koncepcji. Obecni właściciele lokali mogli od razu głosować. Resztę głosów uzupełniono w formie indywidualnego zbierania głosów. 69 % udziałów było za, 3 % udziałów było przeciw.

 

 

26.02.2019 r. wpłynęła kopia sprzeciwu do uchwały podpisana przez 150 osób. Podpisani mieszkańcy nie chcą parkingu przed budynkiem ul. Kupiecka 6 – 16, tylko na sąsiedniej działce, na której znajduje się obecnie użytkowany parking. Działka stanowi pas drogowy i jest własnością miasta w użytkowaniu KSM. Na planach teren ten przeznaczony jest na obsługę obwodnicy i mieszkańcy mogą pozostać bez żadnych miejsc parkingowych. W związku z powyższym KSM oczekuje na rozstrzygnięcie sądu w sprawie ważności tej uchwały. Do tego czasu wstrzymane zostaje podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Konsekwencją tego może być niepodpisanie przez wykonawcę umowy na budowę miejsc parkingowych przy ul. Chodkiewicza oraz remont nawierzchni przy ul. Budowlanej 8, gdyż jego oferta zawierała wszystkie zadania i zaproponowana została cena uwzględniająca wszystkie roboty budowlane.

Węzeł drogowy przy Kupieckiej

 

 

 

 

Skąd 1,85 zł za licznik wody?

Każdy punkt poboru wody w spółdzielni powinien być opomiarowany, tzn. wyposażony w wodomierz. Przecież nikt nie chce płacić za wodę, z której korzysta ktoś nielegalnie czy za darmo. Minister Rozwoju i Finansów swoim rozporządzeniem ustalił pięcioletni okres ważności legalizacji wodomierzy. Po tym okresie wodomierze trzeba wymienić lub oddać do legalizacji.

Dążąc do najdokładniejszych odczytów wodomierzy, KSM wprowadza sukcesywnie wymianę wodomierzy na umożliwiające zdalny odczyt przy pomocy sygnału radiowego. Dzięki temu do odczytu zużycia wody nie będzie konieczna Państwa obecność w domu. Nadajnik radiowy, zwany nakładką, może pracować minimum 10 lat i po tym okresie także należy go wymienić. Tyle wytrzymuje zasilająca go bateria.

Na dzień zatwierdzania stawki szacowany koszt to 222 zł

10lat = 120 miesięcy x 1,85zł od jednego wodomierza (w tym dwukrotna wymiana wodomierza i jednej nakładki radiowej).

Dlaczego trzeba płacić? Czy wcześniej nie trzeba było płacić?

To nieprawda, że nie płaciliśmy za wymianę wodomierzy. Płaciliśmy z funduszu remontowego, co zmniejszało kwotę na remonty naszego budynku.

 

Jak zaoszczędzić 50 tysięcy złotych?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu dla mieszkańców Kołobrzegu stosował od początku 2018 r. w rozliczeniach z Kołobrzeską Spółdzielnią mieszkaniową taryfę biznesową. Taryfa taka powinna mieć zastosowanie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, że KSM nie używa gazu dostarczanego przez PGNiG do działalności gospodarczej, a jedynie dostarcza gaz dla swoich mieszkańców, wystąpiliśmy o zmianę umowy dostawy gazu na warunki dla odbiorców indywidualnych.

Korekta za rok 2018 i 2019 wyniosła 50 tysięcy złotych. O tyle zmniejszy się więc obciążenie dla mieszkańców KSM, którzy za gaz płacą w czynszu. Nie dotyczy to mieszkańców posiadających liczniki gazu i rozliczających się za gaz indywidualnie.

 

 

 

29.10.2019 r. Zarząd KSM spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupiecka 6-16 , Nieruchomość 20

Członkowie przedstawili Cele działania stowarzyszenia:

 

miejsca wypoczynku dla osób starszych

równe prawa dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

bezpłatne tablice ogłoszeń

parking nie przed blokiem kupiecka 6-16

klomb i teren rekreacyjny przed blokiem