Informacje

 

 

 
 
 

 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje:

 

Godziny otwarcia punktów PSZOK dla miasta Kołobrzeg

na terenie RIPOK w Korzyścienku

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00

  w soboty od 10.00 do 16.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

na terenie bazy MZZDiOŚ przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

 

Godziny otwarcia punktu dla gminy Kołobrzeg

na terenie RIPOK w Korzyścienku

  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Skąd 1,85 zł za licznik wody?

Każdy punkt poboru wody w spółdzielni powinien być opomiarowany, tzn. wyposażony w wodomierz. Przecież nikt nie chce płacić za wodę, z której korzysta ktoś nielegalnie czy za darmo. Minister Rozwoju i Finansów swoim rozporządzeniem ustalił pięcioletni okres ważności legalizacji wodomierzy. Po tym okresie wodomierze trzeba wymienić lub oddać do legalizacji.

Dążąc do najdokładniejszych odczytów wodomierzy, KSM wprowadza sukcesywnie wymianę wodomierzy na umożliwiające zdalny odczyt przy pomocy sygnału radiowego. Dzięki temu do odczytu zużycia wody nie będzie konieczna Państwa obecność w domu. Nadajnik radiowy, zwany nakładką, może pracować minimum 10 lat i po tym okresie także należy go wymienić. Tyle wytrzymuje zasilająca go bateria.

Na dzień zatwierdzania stawki szacowany koszt to 222 zł

10lat = 120 miesięcy x 1,85zł od jednego wodomierza (w tym dwukrotna wymiana wodomierza i jednej nakładki radiowej).

Dlaczego trzeba płacić? Czy wcześniej nie trzeba było płacić?

To nieprawda, że nie płaciliśmy za wymianę wodomierzy. Płaciliśmy z funduszu remontowego, co zmniejszało kwotę na remonty naszego budynku.