Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o zmianie nazwiska

Wniosek o odpracowanie zadłużenia

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

deklaracja członkowska właściciela/współwłaściciela

plik do pobrania

deklaracja członkowska osoby prawnej

deklaracja członkowska właściciela/współwłaściciela wybranego na członka

oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

oświadczenie dotyczące wyboru członka z grona współwłaścicieli własnościowego prawa do lokalu

oświadczenie dotyczące wyboru członka z grona współwłaścicieli prawa odrębnej własności lokalu

karta danych do umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego

wniosek o przekształcenie prawa do lokalu

pismo dotyczące adresu do korespondencji 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

protokół zdawczo odbiorczy

rezygnacja z otrzymania książeczek czynszowych

plik do pobrania

wniosek o zwrot nadpłaty