Dokumenty do pobrania

wniosek o wypłatę udziału członkowskiego

plik do pobrania

Karta dużej rodziny

plik do pobrania

Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu KSM

plik do pobrania

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

plik do pobrania

Oświadczenie o zmianie nazwiska

plik do pobrania

Wniosek o odpracowanie zadłużenia

plik do pobrania

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

plik do pobrania

deklaracja członkowska właściciela/współwłaściciela

plik do pobrania

deklaracja członkowska osoby prawnej

plik do pobrania

deklaracja członkowska właściciela/współwłaściciela wybranego na członka

plik do pobrania

oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

plik do pobrania

oświadczenie dotyczące wyboru członka z grona współwłaścicieli własnościowego prawa do lokalu

plik do pobrania

oświadczenie dotyczące wyboru członka z grona współwłaścicieli prawa odrębnej własności lokalu

plik do pobrania

karta danych do umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego

plik do pobrania

wniosek o przekształcenie prawa do lokalu

plik do pobrania

pismo dotyczące adresu do korespondencji 

plik do pobrania

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

plik do pobrania

protokół zdawczo odbiorczy

plik do pobrania

rezygnacja z korespondencji papierowej , dostęp do e-kartoteki

plik do pobrania

wniosek o zwrot nadpłaty

plik do pobrania