Lokale użytkowe do wynajęcia

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że posiadamy lokale użytkowe do wynajęcia:

 

ul. Wąska 18/V

 pow. użytkowa 15,31 m² z przeznaczeniem na

działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 12,75 zł netto

 

Proponowany okres najmu wyżej wymienionych lokali użytkowych to czas nieokreślony.

Szczegółowych informacji udziela Dział Administracji (ul. Koszalińska 24, pokój numer 2 lub 5).