Lokale użytkowe do wynajęcia

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że posiadamy lokale użytkowe do wynajęcia:

– ul. Budowlana 15/37, pow. użytkowa 6,40 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczo- handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki

eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 16,17 zł netto.

 

ul. Wąska 18/V, pow. użytkowa 15,31 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki

eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 12,75 zł netto.

 

ul. Czarnieckiego 5F/I, pow. użytkowa 161,86 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość

stawki eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 6,64 zł netto, wadium wynosi 7723,05 zł.

 

 

Proponowany okres najmu wyżej wymienionych lokali użytkowych to czas nieokreślony.

Szczegółowych informacji udziela Dział Administracji (ul. Koszalińska 24, pokój numer 2 lub 5).