Remonty 2021 r.

 

docieplenie ścian budynku pomiędzy balkonami ul. Koniecpolskiego 12 A-D

 

remont klatki schodowej i wymiana balustrad ul. Jagiellońska 13-14

 

 

wymiana poziomów zimnej wody ul. Chodkiewicz 16A-D

 

 

instalacja przeciwpożarowa ul. Złota 1-10

 

 

docieplenie ściany frontowej z gankami i ścian pomiędzy balkonami ul. Koniecpolskiego 6A-D

 

 

docieplenie ścian pomiędzy balkonami i ganku ul. Koniecpolskiego 2A-C

 

 

docieplenie ścian szczytowych i frontowej z gankami  ul. Myśliwska 15-17

 

 

wymiana poziomów i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z likwidacją piecyków gazowych  ul. Unii Lubelskiej 47

 

 

wymiana poziomów i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z likwidacją piecyków gazowych  al. św. Jana Pawła II 21-22

 

 

docieplenie ściany frontowej z gankami i cokołu, wymiana stolarki okiennej piwnic ul. Czarnieckiego 7A-D

 

 

docieplenie ściany frontowej oraz szczytów  ul. Zygmuntowska 16A-B

 

 

wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody, i cyrkulacji ul. Budowlana 19-25

 

 

docieplenie potrójnego pionu balkonowego z wymianą balustrad ul. Budowlana 21-23

 

 

remont chodnika ul. Koniecpolskiego 4-6

 

 

 

wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody, i cyrkulacji ul. Wąska 14-20

 

 

wymiana balustrad ul. Jagiellońska 2AB

 

 

 

docieplenie szczytu budynku ul. Chodkiewicza 24B

 

 

 

Remont klatek schodowych ul. Jagiellońska 2AB

 

 

 

Naprawa odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  ul. Kupiecka 6-16, Złota 11, Myśliwska 15-21, Koszalińska 24

Naprawa odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej metodą wyburzeniową (tzw. krakingu). Proces ten polega na kruszeniu starego kanału z poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą. Naprawa awaryjna odcinka kanalizacji sanitarnej została wykonana w ciągu dwóch dni i nie wymagała prowadzenie robót w wykopach oraz odtwarzania nawierzchni.

 

wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody, i cyrkulacji ul. Budowlana 13-17

 

docieplenie potrójnego pionu balkonowego z wymianą balustrad ul. Wąska 16-18 

 

wymiana balustrad ul. Krzywoustego 7-17

 

wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody, i cyrkulacji ul. Budowlana 8-12