Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 24 Ogłasza

postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem :
Wymiana drzwi wejściowych do budynku :
-ul. Grunwaldzka 27 A-B , 29 A-B , 31 A-B w Gościnie

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.
Specyfikacje można pobierać od dnia 3.07.2017 roku
Informacja telefoniczna pod numerem 94 35 251 31
Termin składania ofert do dnia 10.07.2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie
przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań jw.
O wyborze ofert powiadomimy pisemnie

ogłoszenie przetargu na roboty remontowe 2017 r.