OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu przy ul.Koszalińskiej 24 tel:94-35-260-31 ogłasza przetarg ograniczony dla członków KSM na wynajem garaży znajdujących się w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 36/I i 36/IV
powierzchnia użytkowa każdego garażu wynosi 21 m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2017r o godz 1000 w biurze KSM przy ul. Koszalińskiej 24.
Szczegółowe warunki przetargu wywieszone są w biurze Spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24.
Wadium w wysokości 620 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 30.10.2017r.
KSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zasady przetargu ograniczonego dla członków KSM na

wynajem garaży przy ul.Unii Lubelskiej 36/I i 36/IV
Zasady przetargu ograniczonego dla członków KSM na wynajem garaży przy ul.Unii Lubelskiej 36/I i 36/IV