Ogłoszenie

postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodne z obowiązującym w KSM regulaminem :
-Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kupieckiej 2-4
-Docieplenie balkonu wraz z remontem części budynku przy
 ul.Walki Młodych 21-22
-wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej przy
 ul. Rycerskiej 48-50
Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.
Specyfikacje można pobierać od dnia 23.08.2017 roku
Informacja telefoniczna pod numerem 94 35 251 31
Termin składania ofert do dnia 31.08.2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie
przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań jw.
O wyborze ofert powiadomimy pisemnie
Wyniki przetargu na roboty remontowe w roku 2017.

Wybrani wykonawcy na poszczególne roboty:

1. Na roboty elektryczne w zakresie oświetlenia parkingu przy ul. Grochowskiej firma FHU „INFOINTERTEL” Roman Pawlicki
2. Na roboty elektryczne w zakresie remontu instalacji na klatkach w budynku przy ul. Źródlanej 2-3 firma FHU „INFOINTERTEL” Roman Pawlicki
3. Na wymianę balustrad w budynku przy ul. Grochowskiej 7 i Źródlanej 2-3 firma  Usługowo-Handlowa FANZA Jarosław Żmuda
4. Wymiana wentylatorów dachowych na turbowenty firma  Usługowo-Handlowa FANZA Jarosław Żmuda
5. Na roboty wysokościowe  firma  ALPIN-SERVICE Depta Sylwester
6. Na wymianę dźwigów osobowych firma  PUHP „PILAWA”
7. Na roboty drogowe  Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski
8. Na wykonanie instalacji zw., c.w oraz cyrkulacji przy ul. Grochowskiej  5 g-k    Wielobranżowy Zakład  „BUD-INST” Zygmunt Tucholski
9. Na wykonanie instalacji zw., c.w oraz cyrkulacji przy ul. Kniewskiego 12-16  Wielobranżowy Zakład  „BUD-INST” Zygmunt Tucholski
10. Na wykonanie instalacji zw., c.w i cyrkulacji oraz rozszerzenie węzła o urządzenia do c.c.w  przy ul. Piastowskiej 7 Wielobranżowy Zakład  „BUD-INST” Zygmunt Tucholski
11. Na wymianę pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, kanalizacji, pionu c.o łazienka i pionu deszczowego przy ul. Złotej 5,6,7  firma Usługi Instalacyjne Wod-Kan Co. Gaz Marek Lazarek
12.  Na projekty budowlane dla budynków wraz z wykonaniem audytu  energetycznego   Biuro Usług Projektowych DEMIURG Grzegorz Majewski
13. Na docieplenie stropodachów na budynkach przy ul. Budowlanej 8-12  firma  HYDRO Marek Drozd
14. Na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych przy ul. Grunwaldzkiej 27,29,31   firma OPEUS Oddzielenia Spółka z o.o.
15. Na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Grochowska 7 A-c , Źródlana 2  firma BU-Ga-Wo-P Usługi Ogólnobudowlane Robert Drozd
16. Na docieplenie ścian na budynkach przy ul. Koniecpolskiego 2-14  firma BU-Ga-Wo-P Usługi Ogólnobudowlane Robert Drozd
17. Na docieplenie części budynku przy ul. Gierczak 12-15 firma Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk
18. Na docieplenie części budynku przy ul. Chodkiewicza 16 C-D firma THERMBAU POLSKA Sp. k.
19. Na docieplenie ścian szczytowych w budynku Bema 2 A-D i 6 A-D firma THERMBAU POLSKA Sp. k.
20.  Na wymianę okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Gryfitów 2 i Krzywoustego 7-17 firma OKNA-TECH Z.P.U.
21. Na wymianę dachówki w budynku przy ul. Brzozowej 11-13 firma DACHBUD Specjalistyczna Firma Blacharsko-Dekarska Andrzej Pawliczak
22. Na docieplenie ścian na budynkach przy ul. Wąskiej 2-20 firma  WP Paweł Werema
23. Na docieplenie ścian budynku przy ul. Kupieckiej 2-4  firma Usługi Ślusarskie i Ogólnobudowlane Tomasz Kruk
24. Na docieplenie części budynku przy ul. Budowlanej 7-25 i Budowlanej 8-12 firma THERMBAU POLSKA Sp. k.
25. Na docieplenie ścian szczytowych w budynku Giełdowej 5-7 i Zygmuntowskiej 17 A-B  firma Usługowy Zakład  Budowlano-Instalacyjny Bogdan Kmita