Ogłoszenie

Ogłaszamy postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem :

Wymiana drzwi wejściowych do budynku :
-ul. Grunwaldzka 27 A-B , 29 A-B , 31 A-B w Gościnie
Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.
Specyfikacje można pobierać od dnia 3.07.2017 roku
Informacja telefoniczna pod numerem 94 35 251 31
Termin składania ofert do dnia 10.07.2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie
przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań jw.
O wyborze ofert powiadomimy pisemnie