Wykonanie wyłączników prądu instalacji ppoż. w budynku przy ul.Grochowska 4