Roboty drogowe, miejsca parkingowe ul. Grochowska 4