Przetarg 2022

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 1. Docieplenia części budynków:

  1. Żółkiewskiego 1 – termin wykonania do 15.10.2022 r.,

  2. Bema 2A-D – termin wykonania do 15.10.2022 r.,

 2. Roboty instalacyjne:

  1. remont sieci ciepłowniczej:

   1. Chodkiewicza 24,26,28 – termin wykonania do 31.08.2022 r.,

  2. wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji:

   1. Chodkiewicza 16 A-D termin wykonania do 30.11.2022 r., etap I,

    Żółkiewskiego 1 i 5 – termin wykonania do 15.12.2023 r., etap II,

   2. Koniecpolskiego 12-14 – termin wykonania do 30.11.2022 r.,

   3. Mariacka16-24, Katedralna 27-33, Narutowicza 4-8, Brzozowa 11-13 – termin wykonania do 30.11.2022 r.,

  3. wymiana pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji:

   1. Giełdowa 5-7 – termin wykonania do 30.11.2022 r.,

   2. Budowlana 8-12 – termin wykonania do 30.11.2022 r.,

  4. montaż filtrów i magnetyzerów na zasilaniach wody do budynku:

   1. Zwycięzców 9, Źródlana 2-3, Jagiellońska 2, Grochowska 1,2,3, Grochowska 4,7 termin wykonania do 30.11.2022 r.,

 3. Wymiana dźwigów osobowych etapami w latach 2022 – 2024:

  1. Etap I: Wąska 2, Wąska 18, Złota 6 – termin realizacji do 30 listopada 2022r.,

  2. Etap II: Złota 1, Wąska 12, Giełdowa 6 – termin realizacji do 30 listopada 2023r.,

  3. Etap III: Budowlana 9, Budowlana 8, Kupiecka 6 – termin realizacji do 30 listopada 2024r.,

 4. Malowanie klatek schodowych:

  1. Grunwaldzka 29, Gościno, Grochowska 5 – trzy klatki termin wykonania do 15.10.2022 r.

 5. Remont balustrad na klatkach schodowych:

  1. Grunwaldzka 29, Gościno, Grochowska 5 – trzy klatkitermin wykonania do 30.11.2022 r.,

 6. Wykonanie odwodnienia piwnic:

  1. Grochowska 1 – termin wykonania do 30.11.2022 r.,

 7. Wykonanie turbowentów na kominach:

  1. Grochowska 4-7 – termin wykonania do 30.09.2022 r.,

 8. Prace projektowe:

  1. Wąska 2-20, Kupiecka 2-4, Kupiecka 6-16, Myśliwska 15-21, Złota 11, – na remont przyłączy – termin wykonania do 15.12.2022 r.,

  2. Kupiecka 2-4, Kupiecka 6-16, Myśliwska 15-21, Złota 11, Zygmuntowska 15, 16, 17, 29, 40, Czarneckiego 1-9na wymianę poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji – termin wykonania do 30.11.2022 r.,

  3. Czarneckiego 1-9 – na remont sieci ciepłowniczej oraz wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnychtermin wykonania do 30.11.2022 r.,

  4. Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 – na docieplenie budynków – termin wykonania do 15.12.2022 r.

  5. Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 – na remont instalacji – termin wykonania do 30.11.2022 r.

    

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94 734 34 20

Termin składania ofert do dnia 15.02.2022 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

Plik PDF do pobrania 

 

31.01.02022r.