Przetarg 24.05.2024 r.

 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Kołobrzegu:

 

L.p

A d r e s

Ilość pomieszczeń

Pow. użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ul. J. Chodkiewicza, Kołobrzeg

2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

54,52 m2

318.500,00 zł

31.850,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2024r. o godz. 1000 w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej w dniu 14 czerwca do godziny 1300 .

Szczegółowe zasady przetargu określa „Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby biorące udział w przetargu.

Mieszkanie można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni tel. 94 35 260 31.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski tel. 94 35 260 31 wew. 21.

 

Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową

Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez KSM

Zasady przetargu nieograniczonego 17.06.2024 ul. J. Chodkiewicza 16A _ 17

 

 

24.05.2024 r.