Przetarg 21.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Kołobrzegu:

lp Adres Ilość pomieszczeń Pow. użytkowa Cena wywoławcza Wadium

1.

ul. Zygmuntowska, Kołobrzeg

4 pokoje, kuchnia, łazienka,
WC, przedpokój

67,59 m2

351.900,00 zł

35.190,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem.

Szczegółowe zasady przetargu określa „Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby biorące udział w przetargu.

Mieszkanie można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni tel. 94 35 260 31.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski tel. 94 35 260 31 wew. 21.

 

Zasady przetargu nieograniczonego 

Zasady przetargu nieograniczonego

 

 

 

21.07.2023 r.