Przetarg

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 1. Docieplenie części budynków z wymianą balustrad:

  1. Myśliwska 15-17 prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022,

  2. Zygmuntowska 16 A-B prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022, 2023.

 2. Docieplenia części budynków:

  1. Czarnieckiego 7A-D, 9A-D oraz 7E, F, G, prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022, 2023,

  2. Koniecpolskiego2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022, 2023.

 3. Roboty instalacyjne:

  1. Jana Pawła II 21-22 – przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej – termin wykonania 31.10.2021r.,

  2. Unii Lubelskiej 47 – przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej – termin wykonania 31.10.2021r.,

  3. Budowlana 8-12, Giełdowa 5-7, – wymiana poziomów kanalizacyjnych – termin wykonania 31.10.2021r.,

  4. Złota 1-10 – wykonanie instalacji p.poż – termin wykonania 31.10.2021r.,

  5. Budowlana 8-12, Budowlana 7-25, Giełdowa 5-7, Złota 1-10 – wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków – termin wykonania 31.10.2021r.,

  6. Budowlana 7-25 – montaż zestawów hydroforowych w budynkach – termin wykonania 31.10.2021r.,

 4. Wymiany dźwigów osobowych (2 dźwigi):

  1. Złota 11B -525 kg, Wąska 14 – 525 kg -termin wykonania do 30.10..2021r.

 5. Malowania klatek schodowych:

  1. Jagiellońska 13-14, Krzywoustego 13-17, Unii Lubelskiej 36, Grochowska 5A-D – termin wykonania do 15.12.2021r.

 6. Remont balustrad na klatkach schodowych:

  1. Jagiellońska 13-14, Jagiellońska 2A-B, Unii Lubelskiej 36, Grochowska 5A-D, Grochowska 4I, Krzywoustego 13-17 – termin wykonania do 15.12.2021r.

VII. Roboty inne:

 1. Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 – Zbiorniki pół podziemne oraz zagospodarowanie terenu i plac zabaw – termin wykonania do 31.08.2021r.

VII. Roboty projektowe:

 1. Piastowska 7 – projekt hydroizolacji ścian piwnic ze zmianą wejścia do pomieszczenia węzła cieplnego- termin wykonania do 30.07.2021r.,

 2. Koniecpolskiego 12-14 – projekt wymiany poziomów zimnej i ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz sieci ciepłowniczej – termin wykonania do 30.07.2021r.,

 3. Grochowska 1 – projekt odwodnienia piwnic – termin wykonania do 30.07.2021r.,

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94- 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

Ogłoszenie o przetargu do prasy remonty 2021 w pdf