Przetarg 13.02.2024 r.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 

 1. Docieplenia części budynków:

  1. Zygmuntowska 40 A-B termin wykonania do 30.11.2024r.,

  2. Czarneckiego 7 E-G, 3 A-B-C – termin wykonania do 15.10.2024r.,

  3. Bema 2A-D – termin wykonania do 15.10.2024r.,

 2. Docieplenia części budynków z wymiana balustrad:

  1. Pomorska 7B, Zwycięzców 10termin wykonania do 30.10.2024r.,

  2. Budowlana 15-17 + docieplenie ganków z remontem dachu – termin wykonania

   do 15.10.2024r.,

 3. Roboty instalacyjne:

  1. wymiana kanalizacji zewnętrznej:

   1. Grochowska 5termin realizacji do 30.10. 024r.,

  2. wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji:

   1. Zygmuntowska 40 AB – termin wykonania do 15.10.2024r.,

   2. Gryfitów 2, 2A-B + remont sieci ciepłowniczej– termin wykonania do 15.09.2024r.,

   3. Koniecpolskiego 2-4-6 – termin wykonania do 15.11.2024r.,

   4. Chodkiewicza 24 i 28 – termin wykonania do 15.11.2024r.,

   5. Czarneckiego 5 – termin wykonania do 15.10.2024r.,

  3. wymiana pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji:

   1. Giełdowa 5-7 – termin wykonania do 15.11.2024r.,

   2. Brzozowa 1-9 – termin wykonania do 15.10.2024r.,

  4. remont przyłączy wody:

   1. Chodkiewicza 24 i 28 i Wąska 2-20 termin wykonania do 15.10.2024r.,

   2. Grochowska 4 – termin wykonania do 15.10.2024r.,

  5. wymiana poziomów kanalizacyjnych z odwodnieniem:

   1. Unii Lubelskiej 38termin wykonania do 15.10.2024r.,

   2. Zwycięzców 9B, Źródlana 2-3, Jagiellońska 2A-Btermin wykonania

    do 15.10.2024r.

   3. Grochowska 4 – termin wykonania do 15.11.2024r.,

  6. montaż zestawów hydroforowych:

   a. Wąska 2 -20 termin wykonania do 30.11.2024r.,

 4. Wymiana dźwigów osobowych etapami w latach 2024 – 2027:

  1. Etap I: Budowlana 17– termin realizacji do 30 listopada 2024r.,

  2. Etap II: Złota 8, Wąska 4, – termin realizacji do 30 listopada 2025r.,

  3. Etap III: Budowlana 7, Myśliwska 17 – termin realizacji do 30 listopada 2026r.,

  4. Etap IV: Zygmuntowska 40B, Wąska 16 – termin realizacji do 30 listopada 2027r.,

 5. Malowanie klatek schodowych:

  1. Grunwaldzka 29, 31, Jagiellońska 16termin realizacji do 30.10.2024r.,

 6. Remont balustrad na klatkach schodowych:

  1. Grunwaldzka 29, 31, Jagiellońska 16termin realizacji do 30.11.2024r.,

 7. Wykonanie remontu dachu – papa termozgrzewalna:

  1. Grochowska 1 – termin realizacji do 30.09.2024r.,

 8. Prace elewacyjne, mycie + malowanie szczytu:

  1. Wąska 2-20, Budowlana 7-25 termin realizacji do 30.09.2024r.,

 9. Roboty elektryczne:

  1. remont instalacji odgromowe j(część podziemna):

   1. Budowlana 8-10-12termin realizacji do 30.10.2024r.,

  2. wymiana instalacji na klatce schodowej:

   1. Piastowska 7termin realizacji do 30.11.2024r.,

 10. Prace projektowe:

  1. Grunwaldzka 27,29,31 – na remont instalacji zimnej wody i kanalizacjitermin wykonania do 15.10.2024r.,

    

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 27.02.2024 r do godziny 1400 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24  w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn. O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

13.02.2024 r.