Przetarg 07.03.2023

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 1. Docieplenia części budynków:

  1. Budowlana 17-19 termin wykonania do 30.11.2023 r.

  2. Wąska 12-14 termin wykonania do 30.11.2023 r.

  3. Bema 6- termin wykonania do 15.10.2023 r.

 2. Roboty instalacyjne:

  1. remont sieci ciepłowniczej:

   1. Koniecpolskiego 12-14 – termin wykonania do 31.08.2023 r.

  2. remont przyłączy wodociągowych:

   a. Kupiecka 2-4, 6-16, Myśliwska 15-21, Złota 11termin wykonania do 30.09.2023 r (w uzgodnieniu z Inwestorem termin może ulec zmianie).

  3. wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji:

   1. Czarnieckiego 9 A-D, 5D-G termin wykonania do 30.11.2023 r.

   2. Brzozowa 1-9, Mariacka 10-14, Katedralna 36-42 termin wykonania do 31.10.2023 r.

   3. Gierczak 12-15, 16-19 – termin wykonania do 31.10.2023 r.

  4. wymiana poziomów zimnej wody i montaż zestawów hydroforowych:

   a. Kupiecka 2-4, 6-16, Myśliwska 15-21, Złota 11termin wykonania do 30.11.2023 r (montaż zestawów hydroforowych i filtrów oraz włączenie do istniejących poziomów w uzgodnieniu z Inwestorem).

  5. wymiana pionów kanalizacyjnych oraz zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji:

   1. Brzozowa 11-13, Narutowicza 4-8 – termin wykonania do 30.11.2023 r.

  6. wymiana poziomów kanalizacyjnych:

   1. Piastowska 7 – termin wykonania do 30.06.2023 r.

 3. Przebudowa wejścia do budynku:

  1. Gryfitów 2-przebudowa wejścia do budynku termin wykonania do 31.08.2023 r.

 4. Malowanie szczytów elewacji:

  1. Grochowska 1, 2, 4– trzy szczyty termin wykonania do 31.08.2023 r.

    

 5. Prace projektowe:

  1. Chodkiewicza 24, 26, 28na remont przyłączy wodociągowychtermin wykonania do 30.11.2023 r.

  2. Chodkiewicza 24, 26, 28– na wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych – termin wykonania do 30.10.2023 r.

  3. Bema 2-6na wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnychtermin wykonania do 30.11.2023 r.

  4. Koniecpolskiego 2,4,6,8,10 – na remont sieci ciepłowniczej oraz wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnychtermin wykonania do 30.11.2023 r.

  5. Gryfitów 2, 2A-B, Krzywoustego 19A-E – na remont sieci ciepłowniczej oraz wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych – termin wykonania do 30.11.2023 r.

  6. Rycerska 16-58wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnychtermin wykonania do 30.11.2023 r.

    

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94 734 34 20

Termin składania ofert do dnia 21.03.2023 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

07.03.2023 r.