Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 1. Docieplenie części budynków wraz ze zdjęciem acekolu:
  1. Wąska 10-20 termin wykonania do 15.10.2019r.
  2. Budowlana 15-25 termin wykonania do 15.10.2019r.
  3. Budowlana 10-12 termin wykonania do 15.10.2019r.
  4. Giełdowa 6-7 termin wykonania do 15.10.2019r.
 2. Docieplenia części budynków:
  1. Myśliwska 19-21 termin wykonania do 15.10.2019r.
  2. Chodkiewicza 16A termin wykonania do 15.10.2019r
  3. Chodkiewicza 28B termin wykonania do 15.10.2019r.
  4. Czarnieckiego 1D, 3A i 3C, 7A i 7G termin wykonania do 15.10.2019r.
  5. Koniecpolskiego 12A-D, termin wykonania do 15.10.2019r
  6. Zygmuntowska 15 A-B termin wykonania 15.10.2019r.
  7. Gryfitów 2A-B termin wykonania 15.10.2019r
 • Wymiana okienek piwnicznych:
  1. Katedralna 27-33, Mariacka 16-24, Brzozowa  11-13 , Narutowicza  4-8 termin wykonania do 15.09.2019r
 1. Wymiana okien na klatkach schodowych:
  1. Katedralna 27-33, Mariacka 16-24, Brzozowa 11-13 , Narutowicza  4-8 termin wykonania do 15.09.2019r
 2. Wymiana drzwi wejściowych:
  1. Katedralna 27-33, Mariacka 16-24, Brzozowa 11-13 , Narutowicza  4-8, Rycerska 16-58, Myśliwska 15-21 termin wykonania do 15.09.2019r
 3. Robót drogowych (chodniki, drogi):
  1. Budowlana 8-12, Chodkiewicza 24A-B , Kupiecka 2-4, 6-16, Myśliwska 15-17, Złota 11A-C-termin wykonania do 15.10.2019r
 • Roboty instalacyjne:
  1. U. Lubelskiej 41 termin wykonania do 15.10.2019r.
  2. Zwycięzców 6 termin wykonania do 15.10.2019r.
  3. Złota 1,2,3 termin wykonania do 15.10.2019r.
  4. Waryńskiego 7 termin wykonania do 15.10.2019r.
  5. U. Lubelskiej 22a/Katedralna 2 termin wykonania 15.10.2019r

 

 • Wymiany dźwigów osobowych (4 dźwigów):
  1. Wąska 8, Chodkiewicza 16 B i C, Budowlana 21 -termin wykonania do 15.10.2019r.
 1. Malowania klatek schodowych:
  1. Zwycięzców 9A, Grochowska 4C-E-termin wykonania do 30.09.2019r.
 2. Remont balustrad na klatkach schodowych:
  1. Zwycięzców 9A, Grochowska 4C-E-termin wykonania do 30.10.2019r.
 3. Montaż turbowentów dachowych:
  1. Grochowska 1,2,3, Grochowska 5A-G -termin wykonania do 15.09.2019r.

  XII.     Wykonanie docieplenia stropu piwnicznego i stropodachu:

 1. Grunwaldzka 30 A-B – termin wykonania do 15.09.2019r.
 2. Piastowska 7 – termin wykonania do 15.09.2019r

   XIII.    Roboty elektryczne – wymiana WLZ do mieszkań i na klatkach schodowych

 1. Lubelskiej 36 i 38– termin wykonania do 31.10.2019r.

   XIV.    Roboty elektryczne – wymiana bloków energetycznych wraz z projektem

 1. Krzywoustego 7-17 – termin wykonania do 31.10.2019r.

   XIV.    Malowanie elewacji

 1. Mariacka 14A – termin wykonania do 31.10.2019r.

    XVI.    Remont dachu

 1. Brzozowa 1-9– termin wykonania do 31.10.2019r.

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §2pkt1 ust1 „Regulaminu przetargowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych na zasobach KSM”

Zgodnie z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi i zgodnie z „§3 pkt1 Regulaminu na zlecenia dostaw i usług obcych wykonawców KSM” ogłasza również: 

 1. Wykonanie projektu technicznego instalacji zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji segment 2 i 3 klatkowy:

  1) Budowlana 7-25-termin wykonania do 30.05.2019r.

 1. Roboty wysokościowe na zasobach KSM termin wykonania do 15.12.2019r.

 

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94- 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 29.01.2019 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 

15.01.2019 r.