Ogłoszenie

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 1. Docieplenie części budynków z wymianą balustrad

  1. Wąska 2-20 termin wykonania do 15.10.2022 r.

  2. Budowlana 7-25 termin wykonania do 15.10.2022 r.

  3. Budowlana 8-12 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  4. Myśliwska 19-21 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  5. Zygmuntowska 15 A-B termin wykonania do 15.10.2020 r.

 2. Docieplenia części budynków wraz ze zdjęciem acekolu i wymianą balustrad

  1. Giełdowa 5-7 termin wykonania do 15.10.2020

 3. Docieplenia części budynków

  1. Zółkiewskiego 5 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  2. Chodkiewicza 26 B,  termin wykonania do 15.10.2020 r.

  3. Czarnieckiego 1 A-D,  termin wykonania do 15.10.2020 r.

  4. Koniecpolskiego 8 A-B, termin wykonania do 15.10.2020 r.

  5. Bema 6 A-D, termin wykonania do 15.10.2020 r.

 4. Roboty instalacyjne

  1. Al. Jana Pawła II 27 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  2. Wąska 2-20 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  3. Budowlana 7-25 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  4. U. Lubelskiej 22a/Katedralna,  2 termin wykonania do 15.10.2020 r.

  5. Krzywoustego 7-17, termin wykonania do 15.10.2020 r.

 5. Wymiana dźwigów osobowych (3 dźwigi )

  1. Złota 9 – 450kg , Kupiecka 2-4 – 450 kg, Kupiecka 2-4  –  1100kg   –  termin wykonania do 31.10.2020 r.

 6. Malowanie klatek schodowych

  1. Jagiellońska 12, Krzywoustego 7-11      –  termin wykonania do 15.10.2020 r.

  2. Zwycięzców 9B, Grochowska 4 F,G,H   –  termin wykonania do 15.10.2020 r.

 7. Remont balustrad na klatkach schodowych

  1. Jagiellońska 12, Krzywoustego 7-11, Zwycięzców 9B, Grochowska 4 F,G,H –   termin wykonania do 30.11.2020 r.

 1. Wymiana maskownic gazowych na klatkach schodowych

  1. Jagiellońska 12-16, Grochowska 5 –  termin wykonania 15.09.2020 r

 2. Wykonanie docieplenia stropu piwnicznego i stropodachu

  1. Grunwaldzka 28 A-B termin wykonania do 15.09.2020

  2. Mariacka 16-24, Katedralna 27-33, Narutowicza 4-8 –  termin wykonania do 15.09.2020 r.

 3. Roboty elektryczne – wymiana WLZ do mieszkań i na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielnic piętrowych i rozdzielni głównej

  1. U. Lubelskiej 51-53 termin wykonania do 31.10.2020 r.

  2. Jagiellońska 12-16 termin wykonania do 31.10.2020 r.

 4. Wykonanie remontu podbitki pod rynnami

  1. Narutowicza 4-8 termin wykonania do 15.09.2020 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94- 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 11.12.2019 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.