Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

I. Docieplenie części budynków wraz ze zdjęciem acekolu:
Wąska 10-20 termin wykonania do 30.10.2018r.
1. Budowlana 15-25 termin wykonania do 30.10.2018r.
2. Kupiecka 2-4 termin wykonania do 30.10.2018r.
3. Budowlana 10-12 termin wykonania do 15.10.2018r.
4. Giełdowa 6-7 termin wykonania do 15.10.2018r.

II. Docieplenia części budynków:
1. Bema 6A. 2D, 2C-D termin wykonania do 15.10.2018r.
2. Gierczak 16-19 termin wykonania do 15.10.2018r
3. Chodkiewicza 16B-C termin wykonania do 15.10.2018r
4. Chodkiewicza 24A termin wykonania do 15.10.2018r.
5. Czarnieckiego 5A,5G-9D,9A,3B,7D termin wykonania do 15.10.2018r.
6. Koniecpolskiego 10A-B, 2A-B termin wykonania do 15.10.2018r
7. Zygmuntowska 15 A-B termin wykonania 15.10.2018r.
8. Grochowska 5A i 5K termin wykonania 15.10.2018r.
9. Gryfitów 2A-B termin wykonania 15.10.2018r

III. Wymiana okienek piwnicznych:
1. Zwycięzców 6,10, Pomorska 7B, Grochowska 1,2,3 termin wykonania do 15.09.2018r

IV. Wymiana drzwi wejściowych:
1. Kupiecka 2-4 termin wykonania do 15.08.2018r

V. Robót drogowych (chodniki, drogi):
1. Brzozowa,Chodkiewicza28, Rycerska 36-38,Grochowska 1-3,Katedralna 36-42, Rycerska 52-58-termin wykonania do 15.09.2018r

VI. Roboty instalacyjne:
1. U. Lubelskiej 36,38 termin wykonania do 31.10.2018r.
2. Pomorska 7B, Zwycięzców 10 termin wykonania do 30.10.2018r.
3. Złota 4 termin wykonania do 30.10.2018r.
4. U. Lubelskiej 51-53 termin wykonania do 31.10.2018r.

VIII. Wymiany dźwigów osobowych (4 dźwigów):
1. Budowlana 23,Wąska 8,Kupiecka 8, Zygmuntowska 29B -termin wykonania do 30.11.2018r.

IX. Malowania klatek schodowych:
1. Źródlana 3, Grochowska 4A-B-termin wykonania do 30.09.2018r.

X. Remont balustrad na klatkach schodowych:
1. Źródlana 3, Grochowska 1,2,3, Grochowska 4A-B-termin wykonania do 30.11.2018r.

XII. Montaż turbowentów dachowych:
1. Budowlana 8-12, Katedralna,Narutowicza,Mariacka -termin wykonania do 15.09.2018r.

XIII. Wykonanie docieplenia stropu piwnicznego:
1. Grunwaldzka 27 A-B – termin wykonania do 15.09.2018r.

XIV. Wykonanie instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu
1. Grochowska 2,4 – termin wykonania do 31.03.2018r.
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §2pkt1 ust1 „Regulaminu przetargowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych na zasobach KSM”

Zgodnie z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi i zgodnie z „§3 pkt1 Regulaminu na zlecenia dostaw i usług obcych wykonawców KSM” ogłasza również:

1. Wykonanie projektu technicznego termorenowacji budynków:
1) Myśliwska 15-17 i 19-21-termin wykonania do 30.09.2018r.
2. Roboty wysokościowe na zasobach KSM termin wykonania do 15.12.2018
3. Ekspertyzę techniczną ochrony przeciwpożarowej budynków wysokich KSM wykonania do 30.10.2018
Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu. Opłata za specyfikację wynosi 50 złotych (w tym VAT 23%). Opłatę za specyfikację należy przelać na konto Spółdzielni ( PKO BP SA O/Kg 55 1020 2821 0000 1402 0001 4167) lub wpłacić bezpośrednio do kasy KSM przy ul. Koszalińskiej 24.
Informacja telefoniczna pod numerem 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 26.01.2018 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

ogłoszenie do pobrania plik Wyniki przetargu na roboty remontowe w roku 2018