Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

Remont rozdzielni centralnego ogrzewania w 8-miu budynkach Kołobrzeskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej usytuowanych przy ul. Rycerskiej w Zieleniewie

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale tech­nicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Specyfikacje można pobierać od dnia 23.08.2019 roku.

Informacja telefoniczna pod numerem 94-35-251-31

Termin składania ofert do dnia 06.09.2019 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

22.08.2019 r.