Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

           Dostawa i wymiana  podzielników kosztów centralnego ogrzewania odczytywanych drogą radiową w budynkach Spółdzielni

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale tech­nicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Specyfikacje można pobierać od dnia 16.05.2019 roku.

Informacja telefoniczna pod numerem 35-260-31 w.26

Termin składania ofert do dnia 31.05.2019 r. do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w.

                        O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie

 

15.05.2019 r.