Instalacja pionów ciepłej i zimnej wody w budynku ul. Pomorska 7B