Przetarg

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Kołobrzegu:

L.p

A d r e s

Ilość pomieszczeń

Pow. użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ul.Grochowska, Kołobrzeg

2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój

34,40 m2

171.100,00 zł

17.110,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 21.02.2023r. do godz.1400 lub na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej 3 dni przed przetargiem.

Szczegółowe zasady przetargu określa „Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby biorące udział w przetargu.

Mieszkanie można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni tel. 94 35 260 31.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski tel. 94 35 260 31 wew. 21.

Zasady przetargu nieograniczonego ul. Grochowska

Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez KSM

 

 

03.02.2023 r.