OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Zieleniewie:

L.p

A d r e s

Ilość pomieszczeń

Pow. użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ul. Rycerska, Zieleniewo

1 pokój, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój

29,00 m2

139.300,00 zł

13.930,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2022r. o godz. 1000 w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej mieszkania należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 27.10.2022r. do godz.1400 lub na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej 3 dni przed przetargiem.

Szczegółowe zasady przetargu określa „Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby biorące udział w przetargu.

Mieszkania można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni tel. 94 35 260 31.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski tel. 94 35 260 31 wew. 21.

 

 Zasady przetargu nieograniczonego ul. Rycerska plik – pdf do pobrania

Regulamin określający zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez KSM – plik pdf do pobrania

 

14.10.2022 r.