Lokale użytkowe do wynajęcia

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że posiadamy lokale użytkowe do wynajęcia:

lokal użytkowy położony w Kołobrzegu w budynku przy ul. Czarnieckiego 9D/I o pow. użytkowej 187,66 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1 m2 wynosi 8,37 zł netto.

Czynsz najmu będzie obejmował stawkę eksploatacyjną oraz pozostałe opłaty zgodnie z zawartymi przez spółdzielnię umowami o dostawę mediów.

Przed zawarciem umowy należy wpłacić kaucję w wysokości trzymiesięcznych opłat czynszowych.

 lokal użytkowy położony w Kołobrzegu w budynku przy ul. Wąskiej 18/IV o pow. użytkowej 15,29 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1 m2 wynosi 12,75 zł netto.

Czynsz najmu będzie obejmował stawkę eksploatacyjną oraz pozostałe opłaty zgodnie z zawartymi przez spółdzielnię umowami o dostawę mediów.

Przed zawarciem umowy należy wpłacić kaucję w wysokości trzymiesięcznych opłat czynszowych.