Remonty 2021 r.

 

Naprawa odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  ul. Kupiecka 6-16, Złota 11, Myśliwska 15-21, Koszalińska 24

 

Naprawa odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej metodą wyburzeniową (tzw. krakingu). Proces ten polega na kruszeniu starego kanału z poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą. Naprawa awaryjna odcinka kanalizacji sanitarnej została wykonana w ciągu dwóch dni i nie wymagała prowadzenie robót w wykopach oraz odtwarzania nawierzchni.

 

wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody, i cyrkulacji ul. Budowlana 13-17

 

docieplenie potrójnego pionu balkonowego z wymianą balustrad ul. Wąska 16-18 

 

wymiana balustrad ul. Krzywoustego 7-17

 

wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody, i cyrkulacji ul. Budowlana 8-12